Business case intern logistiek centrum

Service voor onderzoek & productie

Situatie

Facilitair bedrijf in een campusachtig omgeving met zeer belangrijke onderzoeks-,beleids- en farmaceutische productieactiviteiten.

Levert uiteenlopende faciliteiten. Zestig gebouwen met ruim 2000 medewerkers

Vraag

Stel een business case op voor de gewenste ontwikkelingsrichting voor het logistiek centrum (goederen, afvalstromen post)

Zorg dat benchmarking met andere FB en externe leveranciers mogelijk is

Aanpak

Via het winnen van vertrouwen van betrokken medewerkers, het intensief observeren en via veldonderzoek genereren van ontbrekende informatie is een – door medewerkers – geaccepteerde business case ontwikkeld.

Vanuit de opdracht is gekeken naar de mogelijkheden om intern een professionaliseringsslag te initiëren en bouw en inrichting van een nieuwe faciliteit.

Resultaat

De rapportage wordt door het management van het FB beoordeeld als zeer  volledige en duidelijke overname van het advies om professionalisering en nieuwbouw te realiseren.

Vervolgopdracht om dit advies nader uit te werken en de realisatie te begeleiden