Management

Programma

Het bereiken van gewenste doelen en de daarvoor noodzakelijke veranderingen te realiseren, vraagt om meerdere acties naast elkaar.

Project

Activiteiten die naast de primaire processen gerealiseerd moeten worden, met een duidelijke start, doorloop en einde: projecten.

Tijdelijk

Wanneer tijdelijk versterking nodig is, kan Facilution dit verzorgen. Vervanging bij langdurige ziekte, zwangerschap of verlof.