Expertise

Facilution denkt graag met U mee over  het (her-) inrichten van een toekomstbestendige FM organisatie of onderdelen daarvan. Voor- en nadelen van een regie-organisatie, samenwerken met leveranciers of integrated facility management partners, afbakenen van strategisch, tactische en operationele verantwoordelijkheden zijn daarbij relevante onderwerpen. Maar ook verandering in strategie, planopstelling, presentatie, communicatie en impact op personele verhoudingen, zijn onderwerpen waarmee Facilution de nodige ervaring heeft opgedaan.

De vaardigheden om geadviseerde veranderingen te realiseren, vormen de bagage van een aantal aan Facilution verbonden programma- en projectmanagers. Ons netwerk omvat daarnaast specialisten wanneer het gaat om inzet van kennis en ervaring met Lean, Agile, Scrum of cultuurverandering, coaching of projectcommunicatie.

Logistieke vraagstukken

Veranderingen in huisvesting strategieën, werkplekconcepten, sourcing principes,  e-commerce en technologie hebben een grote impact op de logistiek binnen kantoor, onderwijs, zorg of productie omgevingen.

Document Management

Een goed ingerichte keten voor posthandling / scanning / archivering  zorgt ervoor dat informatie snel aangeleverd en vindbaar is. Facilution levert analyses en adviezen voor een optimaal proces, dat aansluit bij toenemende digitalisering.

Expertise

De kennis en ervaring van uw eigen organisatie levert extra rendement door toevoeging van specifieke expertise. Facilution is daarbij een partner voor een aantal minder voor de hand liggende facilitaire vraagstukken zoals documentmanagement, logistiek, audio visuele voorzieningen.

Facilitaire Logistiek

Goederenhandling. In veel organisatie is er geen goed beeld van de omvang van de stroom inkomend goederen. Ontwikkelingen als decentraal bestellen via Internet, Just in Time principes, privé e-commerce leveringen voor medewerkers, afbouw van magazijnen hebben hun weerslag op de toenemende omvang en karakter van goederenstromen.

Audiovisuele faciliteiten

Kennisoverdracht, kennisdeling, samenwerking zijn belangrijke elementen in een moderne bedrijfsomgeving , onderwijs, zorg of publieke dienstverlening.