Consultancy

De dienstverlening van Facilution wordt aangeboden in verschillende formats.

Projectopdrachten

Deze vorm is het meest geschikt in geval van eenmalige of laagfrequente vraagstukken.  Op basis van een intake gesprek stellen we een  projectvoorstel op met daarin duidelijke weergave van te realiseren doelen, op te leveren (deel-)producten, taakinvulling, projectstructuur, planning en budget.  Voorbeelden zijn: situatie- & economische analyses,  efficiency analyses, toekomstperspectieven en/of scenario’s, kosten/ baten projecties, haalbaarheid studies, business cases, aanbestedingen etc.

Expertise services

Dit is een vorm waarbij Facilution de rol van inhoudsdeskundige invult. Gedurende de overeengekomen periode kan de opdrachtgever terugvallen op specifieke kennis en ervaring van X als aanvulling op de eigen organisatie.  Zo kan bijvoorbeeld contractmanagement ondersteund worden bij het beoordelen van performance, kosten of (ontwikkelings-) vragen van toeleveranciers, het analyseren en interpreteren van management informatie of advies bij communicatie met derden.

Realisatieopdrachten

Hier levert Facilution tijdelijke capaciteit om de realisatie van inrichtingsprojecten, verhuizingen, procesveranderingen, grootschalige installaties van voorzieningen, introductie van nieuwe software, processen of andere hulpmiddelen te managen. Afhankelijk van de aard van de opdracht zetten wij projectmanager(s) of andere teamleden in met kwaliteiten die aansluiten op de opgave die aan ons wordt toevertrouwd.