Ontwikkelen van een toekomstvisie en bedrijfsplan voor communicatie productie

Toekomstbestendige service voor provincie

Situatie

Provincie in  Noord Nederland  waar Facilitaire Zaken dienstverlening op professioneel niveau biedt aan medewerkers van provincie en een aantal samenwerkingsverbanden

Vraag

Ontwikkel een visie hoe de organisatie moet worden ingericht om veranderingen in communicatiekanalen met productie support kan blijven steunen. Help de organisatie met de vertaling naar aktie.

Aanpak

Op basis van analyse van vraag naar communicatieproducten en trends in digitale communicatie, gekoppeld aan ambities en competenties is een meerjaren visie ontwikkeld.

Als basis voor concrete realisatie is samen met afdelingsleiding een Bedrijfsplan  opgesteld.

Leiding is gecoacht bij implementatietraject.

Resultaat

Vanuit een duidelijke visie is de organisatie meegenomen in veranderingen.

Concrete vertaling in een bedrijfsplan ondersteunt de implementatie. Integratie van dienstverlening voor productie van traditionele en digitale communicatiemiddelen.

Periodieke evaluatie zorgt voor het vasthouden van de focus naar de toekomst.