Opstellen Business Case voor toekomstige inrichting reprodienstverlening

Gereed voor de toekomst

Situatie

Hogeschool met ruim 25.000 studenten op meerdere locatie.

Vraag

Opstellen van een businesscase, gebaseerd op een aantal scenario’s en geplaatst tegen toekomstige vraagontwikkeling.

De business case moet de besluitvorming inzake wijze van sourcing ondersteunen.

Aanpak

Herschikking van de portfolioanalyse om beoogde scenario’s kwantitatief te kunnen onderbouwen.

Integrale kostprijscalculatie om marktconformiteitspositie te kunnen bepalen

Beoordeling van kwaliteit en kwantiteit van de personele bezetting.

Resultaat

Business case met uitgewerkte scenario’s inclusief effecten op benodigde faciliteiten, kosten en personele impact.

Gecomprimeerde versie voor besluitvorming, uitgebreide documentatie ter onderbouwing.

Advies over inrichting van een professionaliseringtraject.