Professionalisering Audio Visueel Centrum

Universitaire & medische omgeving

Situatie

AVC binnen universiteit / academisch ziekenhuis dat moet worden afgeslankt en ondergebracht in een bij de activiteiten passend organisatie onderdeel.

Vraag

Maak een analyse en geef advies waar AVC het best kan worden geplaatst.

Zorg voor integratie en stroomlijning om continuïteit bij afgeslankte vorm te waarborgen.

Aanpak

Na analyse en adviesrapportage de inpassing begeleid. Op basis van bij medewerkers levende visie en n wensen een professionaliseringsplan opgesteld en gerealiseerd. Elementen : standaardisatie, verbeteren informatiesystemen, herschikking organisatie, coaching sleutelfunctionarissen.

Resultaat

Ondanks sterk gereduceerde bemensing, vrijwel gehele takenpakket voortgezet met voldoende continuïteit borging.

Langlopende issues opgelost. Verbeterde onderlinge samenwerking door samenvoeging locaties.