Projectopdrachten

Deze vorm is het meest geschikt in geval van eenmalige of laagfrequente vraagstukken.  Op basis van een intake gesprek stellen we een  projectvoorstel op met daarin duidelijke weergave van te realiseren doelen, op te leveren (deel-)producten, taakinvulling, projectstructuur, planning en budget.  Voorbeelden zijn: situatie- & economische analyses,  efficiency analyses, toekomstperspectieven en/of scenario’s, kosten/ baten projecties, haalbaarheid studies, business cases, aanbestedingen etc.