Realisatieopdrachten

Hier levert Facilution tijdelijke capaciteit om de realisatie van inrichtingsprojecten, verhuizingen, procesveranderingen, grootschalige installaties van voorzieningen, introductie van nieuwe software, processen of andere hulpmiddelen te managen. Afhankelijk van de aard van de opdracht zetten wij projectmanager(s) of andere teamleden in met kwaliteiten die aansluiten op de opgave die aan ons wordt toevertrouwd.