Audiovisuele faciliteiten

Kennisoverdracht, kennisdeling, samenwerking zijn belangrijke elementen in een moderne bedrijfsomgeving , onderwijs, zorg of publieke dienstverlening.

Toenemende digitalisering en (audio-)visuele communicatie vragen om inzet van state of the art technologie. Globalisering brengt intensivering van internationale contacten met zich mee. Contacten die naast persoonlijk bezoek ook steeds meer via beeld en geluidverbindingen worden onderhouden. Om zo efficiënter met tijd om te gaan en het aantal reisbewegingen te beperken in het kader van duurzaamheidsdoelstellingen.

Deze kennis uitwisseling vergt niet alleen beeldschermen, geluidsapparatuur, dataverbindingen, maar ook productie van content ( presentaties, animaties, video etc.) om te ondersteunen bij deze vormen van communicatie.

Facilution ondersteunt organisaties bij het ontwikkelen van een visie, strategie en realisatie van audiovisuele faciliteiten. Met aandacht voor vraag vanuit de organisatie, infrastructuur, technologie, exploitatie.

Stelt tender of aanbestedingsdocumenten samen, assisteert bij  leveranciersselectie en implementatie. Zorgt ervoor dat medewerkers leren om te gaan met deze communicatiemiddelen.