Document Management

Een goed ingerichte keten voor posthandling/scanning/archivering  zorgt ervoor dat informatie snel aangeleverd en vindbaar is. Facilution levert analyses en adviezen voor een optimaal proces, dat aansluit bij toenemende digitalisering. Tendering of aanbesteding van equipment, software of dienstverlening kan daarbij op maat worden ondersteund.

Drukwerk en printproductie

Grafische advisering, traffic, inkoop en productiebewaking zijn voor Facilution bekende terreinen.  Eigen beheer of uitbesteding van Repro activiteiten? Wij maken een heldere analyse, schetsen toekomst scenario’s en ondersteunen bij het inrichten van een nieuwe situatie. Of ondersteunen contractmanagement met specifieke expertise.

Decentrale print en scanfaciliteiten

Op basis van gebruiksanalyse adviseert Facilution bij het optimaliseren van locaties, equipmentspecificaties en ontwikkelt uitgekiende aanbesteding- contract of SLA documenten. Ondersteuning bij beoordeling en test trajecten en periodieke beoordeling van managementinformatie en facturen zorgen ervoor dat de juiste prijs/prestatie wordt geleverd.

Met kennis van technologie en marktsituaties.