Facilitaire Logistiek

Goederenhandling. In veel organisatie is er geen goed beeld van de omvang van de stroom inkomend goederen. Ontwikkelingen als decentraal bestellen via Internet, Just in Time principes, privé e-commerce leveringen voor medewerkers, afbouw van magazijnen hebben hun weerslag op de toenemende omvang en karakter van goederenstromen. Introductie van Purchase to Pay systemen, Track & Trace, en mobiliteit van medewerkers binnen de huisvesting vragen om inzet en gebruik van informatiesystemen. Facilution kent deze aspecten en heeft veel pragmatische kennis en ervaring om processen en faciliteiten optimaal in te richten en medewerkers te begeleiding bij het werken met deze systemen.

Afvalhandling

In de meeste organisaties een van de grootste logistieke stromen. Niet alleen in omvang, maar ook in frequentie. Het kiezen van het juiste inzamelmaterieel, locaties en systematiek van wisseling en afvoer heeft een grote impact op handelingen. Bij meer complexe stromen in onderzoek-, zorg-  of productieomgevingen spelen ook aspecten als veiligheid en wettelijk voorgeschreven registraties een rol, die kennis en ervaring vergt.

Grondstoffen, gassen, chemicaliën

In onderwijs, onderzoek- of zorgomgevingen zijn dit logistieke stromen die van belang zijn voor de primaire processen en waarbij goed ingerichte processen voor voorraadbeheer, bestellen, distributie en retourstromen specifieke aandacht vragen. Facilution ondersteunt bij het optimaliseren hiervan.

Inventaris

In dynamische omgevingen vinden voortdurend bewegingen plaats waarbij meubilair, uitrusting of technische voorzieningen worden verplaatst. Het adequaat registreren van deze bewegingen, locaties en kenmerken van uitrusting dragen bij aan een goed inzicht en overzicht. Het gebruik van systemen kan hieraan bijdragen bij inventarisaties, waardebepalingen, onderhoud en beheer. Planning van verhuisbewegingen en het beperken van overlast en productieverlies vragen om kennis en ervaring.  Facilution beschikt over specialistische kennis en capaciteit om hierin te ondersteunen.