Inrichting facilitaire organisatie

Facilution denkt graag met U mee over  het (her-) inrichten van een toekomstbestendige FM organisatie of onderdelen daarvan. Voor- en nadelen van een regie-organisatie, samenwerken met leveranciers of integrated facility management partners, afbakenen van strategisch, tactische en operationele verantwoordelijkheden zijn daarbij relevante onderwerpen. Maar ook verandering in strategie, planopstelling, presentatie, communicatie en impact op personele verhoudingen, zijn onderwerpen waarmee Facilution de nodige ervaring heeft opgedaan.

De vaardigheden om geadviseerde veranderingen te realiseren, vormen de bagage van een aantal aan Facilution verbonden programma- en projectmanagers. Ons netwerk omvat daarnaast specialisten wanneer het gaat om inzet van kennis en ervaring met Lean, Agile, Scrum of cultuurverandering, coaching of projectcommunicatie.