Logistieke vraagstukken

Veranderingen in huisvesting strategieën, werkplekconcepten, sourcing principes,  e-commerce en technologie hebben een grote impact op de logistiek binnen kantoor, onderwijs, zorg of productie omgevingen. In veel facilitaire organisatie hebben de interne organisatie, uitrusting of informatiesystemen hiermee geen gelijke tred gehouden. Specifieke expertise ontbreekt veelal of is teveel gefocust op de eigen situatie.  Aandacht voor logistieke aspecten bij nieuw- of verbouw heeft een substantiële impact op kwaliteit, efficiency en kosten.