Programma

Het bereiken van gewenste doelen en de daarvoor noodzakelijke veranderingen te realiseren, vraagt om meerdere acties naast elkaar. Acties die vertaald worden in diverse (deel-)projecten. Allemaal puzzelstukken die samen het gewenste resultaat moeten brengen. Via programmamanagement helpt Facilution om samenhang, samenwerking en synergie tot stand te brengen. Met inzet van uw eigen organisatie, leveranciers, adviseurs en (tijdelijke) projectmanagers.