Project

Activiteiten die naast de primaire processen gerealiseerd moeten worden, met een duidelijke start, doorloop en einde: projecten.  Dat vraagt vaak extra capaciteit en/of specifieke ervaring en kennis.  Verhuizen, verbouwen, implementatie van softwareapplicaties, procesaanpassingen, inkoopvraagstukken, opstellen van plannen en businesscases, schrijven van PDC’s, enzovoorts.

Facilution beschikt over extra capaciteit. Door inzet van projectmanagers, projectassistentie, specialisten. Met ervaring in projectmanagement en kennis van zaken.