Nieuwsberichten

Marcel Peters in vakblad Facto

Geplaatst: 13 november 2018

Binnen Kaleidon is een scala aan specifieke expertise gebieden te vinden binnen de diverse participanten. Zo heeft Facilution veel ervaring met logistieke vraagstukken . Recent verscheen in Facto een artikel van Marcel Peters over het belang van logistieke specificaties binnen Inkoop. Lees hier het volledige artikel.